Privaatsuspoliitika

Estko AS  privaatsuspoliitika

Oleme pühendunud meie kodulehe külastajate isikuandmete ja privaatsuse kaitsmisele.

Millist infot me kogume?

Efeco kodulehekülg võib koguda, töödelda ja kasutada järgmisi andmeid: identifitseerimisandmed (näiteks nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress jne), mida me küsime kasutajaks registreerimisel; tehingutega seotud info (tellimuste ajalugu); info Sinu arvuti ja meie kodulehe kasutamise kohta (näiteks Sinu arvuti IP aadress, geograafiline asukoht, veebilehitseja tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem, külastuse aeg ja kestus, lehekülgede vaatamise ja lehekülgedel liiklemise statistika);
muu info, mis kogutakse kodulehe kasutamise käigus.

Küpsised

Esmakordsel Efeco kodulehe külastamisel pead andma nõusoleku küpsiste kasutamiseks. Võid küpsised igal ajal tagasi lükata, muutes oma veebilehitseja seadeid, kuid pea meeles, et küpsiste tagasi lükkamine, keelamine või kustutamine võib negatiivselt mõjutada internetilehekülgede kasutusmugavust ja toimimist. Küpsised on andmefailid, mis saadetakse veebilehe serverist Sinu veebilehitsejasse. Küpsis ei sisalda isikut tuvastavaid andmeid, nagu nimi või e-posti aadress. Sinu veebilehitseja talletab küpsised arvuti kõvakettale ja järgmisel külastusel võib veebileht nendele juurde pääseda. Sinu veebilehitsejale võivad küpsiseid saata ka teised internetileheküljed, kuid lehitseja ei luba neil näha Estko küpsiste andmeid. Estko kodulehekülg kasutab kahte tüüpi küpsiseid: seansiküpsised on ajutised küpsised, mis seostatakse Sinu veebilehitsejaga ainult külastuse ajaks ning kustutatakse veebilehitseja sulgemisel; püsivad küpsised jäävad Sinu veebilehitsejasse ka pärast selle sulgemist ja lehitseja võib neid kasutada veebisaidi järgmistel külastuskordadel. Estko kasutab Google Analytics’it veebikasutuse analüüsimiseks. Google Analytics genereerib statistilist ja muud veebilehe kasutamisega seotud infot küpsistelt saadud andmete põhjal. Seda infot kasutame meie kodulehe kasutamisega seotud raportite koostamiseks. Google hoiustab seda infot ning nende privaatsuspoliitika kohta saad lugeda siit.

Kuidas me kasutame Sinu isikuandmeid?

Efeco kodulehele avaldatud andmeid kasutame oma privaatsuspoliitikas välja toodud eesmärkidel. Võime kasutada Sinu andmeid:
1. kodulehe paremaks administreerimiseks;
2. kodulehe kasutusmugavuse parandamiseks;
3. erinevate teenuste kasutamise võimaldamiseks;
4. informatsiooni edastamiseks;
5. tellitud teavituste saatmiseks;
6. pakkumiste ja muu reklaaminfo edastamiseks;
7. vaidluste lahendamiseks.

Andmete avaldamine

Estko võib avaldada Sinu isikuandmeid:

  1. seaduspärase nõudmise alusel;
  2. juriidiliste vaidluste lahendamisel;
  3. oma õiguste kaitseks ja turvalisuse tagamiseks (näiteks pettuse kahtluse korral).
    Mitte mingil juhul ei avalda Estko oma kodulehe kasutajate andmeid kolmandatele osapooltele.

Rahvusvaheline andmete vahetamine

Informatsiooni, mida Estko oma kodulehe külastajate kohta kogub, jagatakse kõigi Estko ettevõtete vahel vastavalt meie privaatsuspoliitikale. Võib juhtuda, et see info satub riikidesse, kus ei kehti EL nõuded privaatsuse tagamiseks. Samuti ei saa Estko vastutada sellise info väärkasutamise eest.

Sinu isikuandmete kaitse

Estko rakendab mõistlikke korralduslikke ja tehnilisi meetmeid kodulehe kasutajate isikuandmete kaitsmiseks, järgides kohaldatavast õigusest tulenevaid kohustusi ja erandeid. Juurdepääs kodulehe kasutajate isikuandmetele on tagatud ainult Estko volitatud töötajatele, kellele on seda oma töökohustuste täitmiseks vaja.

Privaatsuspoliitika muutmine

Estko võib oma privaatsuspoliitikat muuta sellest eelnevalt ette teavitamata. Kodulehel leiab alati kõige värskema privaatsuspoliitika versiooni.

Juurdepääs oma isikuandmetele

Teil on õigus:
1. saada teavet enda isikuandmete kohta, mida AS Estko töötleb;
2. parandada ja/või kustutada oma isikuandmeid, kui need on valed;
3. esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele.
Teil on õigus kõik meile antud nõusolekud igal ajal tagasi võtta, pöördudes meie poole allpool toodud kontaktandmete kaudu.

Kolmandad osapooled

Efeco kodulehekülg sisaldab viiteid kolmandate osapoolte internetilehekülgedele. Me ei saa vastutada nende privaatsuspoliitika eest.

Isikuandmete uuendamine

Iga kasutajakonto omanik vastutab ise oma konto andmete turvalisuse ja õigsuse eest. Estko ei võta endale vastutust selle eest, kui kasutajakonto andmed jõuavad konto omaniku kaudu kolmandate isikuteni. Samuti on Estko kliendil kohustus koheselt teavitada oma kliendihaldurit, kui ettevõttes muutub tellimuste esitamise eest vastutav isik. Kui Sul on küsimusi meie privaatsuspoliitika või oma isikuandmete kasutamise kohta, võta meiega ühendust e-posti aadressil info@efeco.ee.